Hiszpania, najlepsze na świecie miejsce do życia!

Według najnowszych badan Hiszpania jest najzdrowszym krajem na świecie.

Indeks najzdrowszych krajów Bloomberga z 2019 roku daje Hiszpanii wynik 92,7 w skali do 100. Jest to najlepszy wynik ze 167 krajów objętych badaniem, co oznacza, że Hiszpania wzniosła się z siódmego miejsca, które zajmowała we wcześniejszym badaniu na pierwsze miejsce.

Badanie ocenia szereg okoliczności, takich jak nawyki żywieniowe, opieka medyczna, przewidywana długość życia, środowisko, otyłość, palenie tytoniu i inne. Szacuje się, że Hiszpania ma jedną z najwyższych przewidywanych długości życia na świecie. Od kilku lat średnia przewidywana długość życia wynosi tu 86 lat. Jedną z przyczyn tego jest dieta śródziemnomorska, a zwłaszcza stosowanie oliwy z oliwek i orzechów w diecie.